Kalorifeerid

TMT valmistab kalorifeere, mida kasutatakse tootmispindade soojendamiseks ning erinevates tehnoloogilistes protsessides, näiteks nagu puidu kuivatamine. Soojusjuhtivaks aineks võib olla kas vesi või aur ning soojusjuhtivaks pinnaks on ekstrudeeritud bimetall-torud. Sarnaselt õhkjahutitele valmistab TMT ka kalorifeere erinevates suurustes. Piirangu seab seadmele vaid materjal, mida kasutatakse ribitorude valmistamisel ning mis ei talu temperatuuri üle 300°C.

 
Kalorifeeride valmistamine toimub vastavalt kliendi poolt etteantud parameetritele.