Soojusvahetid

Torusoojusvahetid on enim levinud soojusvaheti tüüp. Sellistes seadmetes kasutatakse mitut keskkonda, kus soojust edastatakse ühelt keskkonnalt teisele. Soojust edastavad või neelavad keskkonnad on väliskeskkonnast isoleeritud, see lubab ohutult kasutada näiteks toksilisi, plahvatusohtlikke või väga kuumi vedelikke ja gaase. Samal ajal vähendab keskkondade eraldatus ka väliskeskkonna mõju tehnoloogilisele protsessile, tugevdades seadme soojusisolatsiooni. Sõltuvalt konkreetsete keskkondade käitumisest soojusvahetuse protsessis valmistatakse seadmeid kas vertikaalsete või horisontaalsetena. Seadmete konstruktsioon sõltub suuresti töökeskkonna tingimustest ja kasutusotstarbest. Nimetatud tegurid määravad toruümbrisega soojusvaheti tüübi. Тallinna Masinaehitustehas valmistab toruümbrisega seadmeid, mis on mõeldud kasutamiseks nafatöötlus-, naftakeemia- ja keemiaettevõtetes, nafta- ja gaasitootmisel ning teistes tööstusharudes. Need on:
 
    


Soojusvahetid – erineva kasutusotstarbega soojusvahetid, mis võivad olla valmistatud horisontaalse või vertikaalsena. Valmistame järgmist tüüpi soojusvaheteid:
 
 •  fikseeritud torulehtede ja jäiga kerega soojusvahetid. Kasutatakse siis, kui soojusvaheti keskkonnad põhjustavad seadme elementides ühesuguseid soojuspaisumisi.

 • kompensaatoriga soojusvahetid. Selliste soojusvahetite kerele paigaldatakse läätskompensaatorid. Kompensaator võimaldab seadme kerel pikkust suurendada ja vähendada. Kasutatakse siis, kui soojusvaheti keskkonnad põhjustavad seadme elementides erineva ulatusega soojuspaisumisi.
 
                                              
                                         
                    

 • ujuva peaga soojusvahetid. Kasutatakse juhul, kui seadme elementide soojuspaisumises on suuri erinevusi. Sellistel soojusvahetitel on jäik kere ning nad on kerega jäigalt ühendatud ainult ühest otsast. See võimaldab neil kere sees vabalt ümber paikneda.

 • U-kujuliste torudega soojusvahetid. Nende konstruktsioonis on U-kujuliselt painutatud torud, mis läbivad seadme kogu selle ulatuses ja pöörduvad siis tagasi. Sarnaselt ujuva peaga soojusvahetitega on neil jäik kere ning siseelemendid on korpusega jäigalt seotud ainult ühest otsast.

Külmutid – soojusvahetusseadmed, mis oma ehituselt sarnanevad soojusvahetitega. Erinevus seisneb selles, et jahutusvedelik on ringlusse võetud vesi. Ka külmutid võivad olla horisontaalsed või vertikaalsed. Valmistame järgmist tüüpi külmuteid:

 •  fikseeritud torulehtede ja jäiga korpusega külmutid. Kasutatakse siis, kui külmuti keskkonnad põhjustavad seadme elementides ühesuguseid soojuspaisumisi.

 •  kompensaatoriga külmutid. Selliste külmutite kerele paigaldatakse läätskompensaatorid. Kompensaator võimaldab seadme kerel pikkust suurendada ja vähendada. Kasutatakse siis, kui külmuti keskkonnad põhjustavad seadme elementides erineva ulatusega soojuspaisumisi.

 •  fikseeritud torulehtede ja jäiga korpusega külmutid. Kasutatakse siis, kui külmuti keskkonnad põhjustavad seadme elementides ühesuguseid soojuspaisumisi.

 • ujuva peaga külmutid. Kasutatakse juhul, kui seadme elementide soojuspaisumises on suuri erinevusi. Sellistel külmutitel on jäik kere ning nad on kerega jäigalt ühendatud ainult ühest otsast. See võimaldab neil kere sees vabalt ümber paikneda.

Kondensaatorid – soojusvahetid, milles toote aurud jahutatakse ja kondenseeritakse. Kondensaatorid võivad olla valmistatud horisontaalse või vertikaalsena. Valmistame järgmist tüüpi kondensaatoreid:

 •  fikseeritud torulehtedega kondensaatorid, millel on jäik kere. Kasutatakse siis, kui kondensaatori keskkonnad põhjustavad seadme elementides ühesuguseid soojuspaisumisi.

 • kompensaatoriga kondensaatorid. Selliste kondensaatorite kerele paigaldatakse läätskompensaatorid. Kompensaator võimaldab seadme kerel pikkust suurendada ja vähendada. Kasutatakse siis, kui kondensaatori keskkonnad põhjustavad seadme elementides erineva ulatusega soojuspaisumisi.

 • ujuva peaga kondensaatorid. Kasutatakse juhul, kui seadme elementide soojuspaisumises on suuri erinevusi. Sellistel kondensaatoritel on jäik kere ning nende sisseelemendid on kerega jäigalt seotud ainult ühest otsast. See võimaldab neil kere sees vabalt ümber paikneda.

Aurustid – soojusvahetid, milles üks keskkondadest (külmaagens) hakkab soojuse neelamisel teisest keskkonnast (külmakandjast) keema. Aurusteid saab valmistada ainult vertikaalsetena. Valmistame järgmist tüüpi aurusteid:

 • fikseeritud torulehtede ja jäiga kerega aurustid. с Kasutatakse siis, kui aurusti keskkonnad põhjustavad seadme elementides ühesuguseid soojuspaisumisi.

 • kompensaatoriga aurustid. Selliste aurustite korpusele paigaldatakse läätskompensaatorid. Kompensaator võimaldab seadme kerel pikkust suurendada ja vähendada. Kasutatakse siis, kui aurusti keskkonnad põhjustavad seadme elementides erineva ulatusega soojuspaisumisi.

Toruümbrisega seadmeid toodetakse vastavalt järgmistele normatiivdokumentidele:

GOST 34347-2017, GOST 31842-2012, TU 3612-023-00220302-01, TU 3612-024-00220302-02, TR ТS 032/2013, ТR ТS 010/2011, EN 13445, PED 2014/68/EU