Paigalduse järelvalve

Tallinna Masinatehas pakub tarnitud seadmete paigalduse järelvalve teenust.

Teenuste nimekiri on igale projektile individuaalne ja kooskõlastatakse tellijaga lepingu koostamise etapil.

Tootja tehniline tugi võimaldab kiiresti olukordi lahendada, mis tekivad paigalduse protsessi jooksul; kahandada seademete paigalduse ja häälestuse aega.