Kvaliteet

  Kõrge kvaliteedi tagamine on TMT OÜ tähsaim tegevuse suund: kvaliteet on prioriteet mitte ainult toodangu tootmises, kuid ka teistes tööalades. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               Õhkjahuteid valmistatakse vastvalt tehnilise dokumentatsiooni nõuetele
  • ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) Õhkjahutid. Õldised tehnilised nõuded
  • ОСТ 26 291-94 Teras keevis apparaadid ja anumad. Üldised tehnilised nõuded
ТМТ´l on kõik võimalused toodangu valmistamiseksvastavalt EVS-EN  ISO 13706:2005 «Nafta ja gaasi tööstus. Soojusvahetid õhk jahutusega” nõuetele ning vastavalt derektiivile 97/23/ЕС, mis puudutab survega töötavaid anumaid.
 
 
Kvaliteedikontroll

TMT territooriumil asuvad ettevõtte täisvarustusega labor ja katsetsehh, mis võimaldavad teostada kontrolli kogu toodangu kvaliteedi üle. TMT toodete valmistamiseks kasutatavad materjalid ning valmistooted läbivad alati põhjaliku kvaliteedikontrolli.

TMT toodangu kvaliteedikontroll hõlmab järgnevaid tegevusi:
  • Metallide keemiline analüüs,
  • Metallograafia,
  • Mehhaanilised katsetused,
  • Röntgenograafia,
  • Ultraheli kontroll,
  • Värvi-defektoskoopia.