Sertifikaadid

 
ТМТ kvaliteedisüsteem vastab ISO 9001:2015  nõuetele, mida tõendab Bureau Veritas Certification pollt välja antud sertifikaat.  
 
 
ISO 14001:2015
 
 
GOST
Tehas omab vastavus sertifikaati, mis tõendab õhkjahutite vastavust, seal hulgas ka vastavust Vene Föderatsiooni normdokumentide nõuetele.
 
 GOST
Soojusvahetusseadmed
 
 GOST
Soojusvahetuseadmed titaanist
 
 
 GOST
Gaasiseparaatorid
 
 
ASME U + U2 on taassertifitseerimise protsessis.
Eeldav kuupäev: esimene pool 2020

 
 
 Projekt Nr. EU52432 „TMT arenguplaan 2018-2021“ sai tuge EASi „Ettevõtte arenguprogrammi meetmest“
 
 Tallinna Masinatehase omatoote arendus 2017 
TMT rakendatud keevitustööde  kvaliteedisüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 3834-2
 
 
Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond
 
 
TMT ekspordi arendamine
 
 Projekt EU60306 „TMT arenguprogrammi II etap“ 
 
Heat Transfer Research, Inc liige (HTRI)
 
 
2015 aasta Eduka Eesti Ettevõtte